Regjistrimet në Gjimnazin Cambridge kanë filluar!

Lajmet e Fundit

Regjistrimet për vitin shkollor 2020/2021 kanë filluar për të gjitha nivelet e shkollimit: Parafillor, Shkolla fillore, Shkolla e mesme e ulët, Shkolla e mesme e lartë në drejtimet:
🔹Shkenca Natyrore
🔹Matematikë dhe Informatikë
🔹Shkenca Shoqërore
🔹Mjekësi e Përgjithshme
Për më shumë informata na kontaktoni në +383 49 554 500
Regjistrohu tani dhe krijo të ardhmen tënde!

Lajmet e Fundit

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved