20 Vjetori i Gjimnazit Cambridge

Lajmet e Fundit

Ne në Gjimnazin Cambridge u ofrojmë nxënësve tanë një sërë mundësish, duke ua bërë të mundur atyre që të ndjekin interesat dhe aspiratat e tyre. Gjimnazi Cambridge ka një qasje unike për edukimin e fëmijëve. Kemi shkollën me katër nivele të shkollimit: Parafillor; Fillor; Mesëm i ulët dhe Mesëm i lartë, udhëhequr nga një ekip e përkushtuar, me klasë të vogla aq sa të mbajnë një atmosferë familjare. Kjo u jep mundësi stafit dhe mësimdhënësve të njohin mirë nxënësit e tyre dhe me sukses t’i përcjellin përmes secilës fazë të formësimit të tyre.

Lajmet e Fundit

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved