Luljeta Zeqiraj

Lajmet e Fundit

Përshëndetje për të gjithë stafin e posaqërisht për juve shumë mësuesja Albana. Ne si prindër jemi të kënaqur me suksesin e Ledionit. Ne vlerësojmë të gjithë durimin, kohën dhe energjinë që keni dhënë gjatë kësaj kohe të pandemisë. Faleminderit që qëndroni prapa për të ndihmuar dhe për të siguruar gjithmonë që ai të bëjë më të mirën falë jush mësuese.

Lajmet e Fundit

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved