Luljeta Zeqiraj

Lajmet e Fundit

Përshëndetje për të gjithë stafin e posaqërisht për juve shumë mësuesja Albana. Ne si prindër jemi të kënaqur me suksesin e Ledionit. Ne vlerësojmë të gjithë durimin, kohën dhe energjinë që keni dhënë gjatë kësaj kohe të pandemisë.

Lajmet e Fundit

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved