Gylimsere Uka

Lajmet e Fundit

Që prej tre viteve, vajza jonë Erblina, vijon mësimet në “Gjimnazin Cambridge”. Ka një udhëtim bukur të gjatë deri tek ju,por të arriturat mbulojnë sakrificën. Shkolla juaj është shembull, ku të mësuarit ka një formulë, profesionalizmi në çdo lëndë mësimore.
Më inkurajon fakti,që angazhimet që i vëni si detyra,nxënësve tuaj,sjellin përmbajtje e kreativitet bashkë,e kjo ndikon pozitivisht në imagjinatën e Fëmijëve.
Vlerësoj gjithashtu mësimin online,në distancë në platformat e njohura tashmë, Zoom & Schoology, gjatë kēsaj periudhe pandemie, e ku rezultatet i shoh të kënaqshme. Procesi mësimor, edhe si i tillë dhuroi produktivitet, anipse vështirësit kanë qenē, tek të gjithē besoj.
Në fund, ju uroj Ditën e Shkollës,ju përgēzoj për punën e sukseset!

Lajmet e Fundit

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved