Gylimsere Uka

Lajmet e Fundit

Që prej tre viteve, vajza jonë Erblina, vijon mësimet në “Gjimnazin Cambridge”. Ka një udhëtim bukur të gjatë deri tek ju,por të arriturat mbulojnë sakrificën. Shkolla juaj është shembull, ku të mësuarit ka një formulë, profesionalizmi në çdo lëndë mësimore.

Lajmet e Fundit

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved