Rudina Mema

Lajmet e Fundit

Diciplina, përkushtimi, besimi, trajtimi i barabartë që i bëhet fëmijëve në këtë shkollë, e ka bërë për mua që të jetë shembull i një shkolle model e të suksesshme. Jam e lumtur që kjo shkollë gjendet në Pejë, në një vend të vogël por me ëndrra të mëdha për fëmijët tanë.

Andaj në ditën e shkollës, dua që ti uroj të gjithë stafit suksese të mëtejme, dhe ti falenderoj që kanë qenë afër fëmijëve të mi dhe sot me krenari unë si prind të mburrem që fëmijët e mi të premtojnë në të ardhmen.

Lajmet e Fundit

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved