Rudina Mema

Lajmet e Fundit

Diciplina, përkushtimi, besimi, trajtimi i barabartë që i bëhet fëmijëve në këtë shkollë, e ka bërë për mua që të jetë shembull i një shkolle model e të suksesshme. Jam e lumtur që kjo shkollë gjendet në Pejë.

Lajmet e Fundit

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved