Fatmire Kastrati

Lajmet e Fundit

Përshendëtje edhe nga ana jonë si prinder! Për mua si shkollë dhe ambientin e saj është gjithqka në rrëgull. Me rëndesi të veçantë mësimi dhe edukimi i fëmijeve është në nivelin e duhur. Me respekt, Fatmire Kastrati

Lajmet e Fundit

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved