Vullnet Doli

Profesor i Edukatës Fizike

Emri dhe mbiemri : Vullnet Doli
Angazhimi : Profesor i Edukatës Fizike në ciklin e ulët
Niveli i shkollimit : Master në Edukim Fizik dhe Sport
Email: vullnet.d@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved