Toska Basha

Profesoreshë e Gjuhë Shqipe

Emri dhe mbiemri:  Toska Basha
Angazhimi: Profesoreshë e Gjuhës Shqipe
Niveli i shkollimit: Magjistër i Letërsisë Shqipe
Email: toska.b@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved