Sadik Berisha

Profesor i Kimisë

Emri dhe mbiemri: Sadik Berisha
Angazhimi: Mesimdhënës për lendën e Kimisë në ciklin e lartë
Niveli i shkollimit: Master në drejtimin Kimi Organike
E-mail: sadik.b@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved