Rita Pavata

Mësuese - Cikli i ulët

Emri dhe mbiemri: Rita Pavata
Angazhimi: Mësuese në ciklin e ulët
Niveli i shkollimit: Bachelor i Edukimit fillor
E-mail: rita.p@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved