Mustafë Kadrijaj

Profesor i Edukatës Fizike - Cikli i lartë

Emri dhe mbiemri: Mustaf Kadrijaj
Angazhimi : Profesor i Edukatës Fizike në ciklin e lartë
Niveli i shkollimit : Master në Edukim Fizik dhe Sport
Email: mustaf.k@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved