Muharrem Kukalaj

Profesor i Matematikës

Emri dhe mbiemri: Muharrem Kukalaj
Angazhimi: Profesor i Matematikës
Niveli i shkollimit: Master i Matematikës, Dega e Algjebrës.
E-mail: muharrem.m@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved