Kaltrina Morina

Profesoreshë e Gjuhës Angleze

Emri dhe mbiemri:  Kaltrina Morina
Angazhimi: Profeshoreshë e Gjuhës Angleze
Niveli i shkollimit: MA Applied Linguistics (TEFL), University of Bedfordshire, UK
MA Gjuhё dhe Letёrsi Angleze, Universiteti I Prishtinёs, Prishtinё

E-mail: kaltrina.m@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved