Irena Ramosaj

Profesoreshë e Gjuhës Shqipe

Emri dhe mbiemri: Irena Ramosaj
Angazhimi: Profesoreshë e Gjuhës Shqipe
Niveli i shkollimit: Bachelor i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe
Master në Psikologji Organizative dhe Sociale
E-mail: irena.r@gjimnazicambridge.online

 

 

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved