Haxhi Berisha

Profesor i Fizikës

Emri dhe mbiemri: Haxhi Berisha
Angazhimi: Mësimdhënës në lendën e Fizikës
Niveli i shkollimit:
Email: haxhi.b@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved