Hatixhe Ademaj

Profesoreshë e Biologjisë

Emri dhe mbiemri:  Hatixhe Ademaj
Angazhimi: Profesoreshë e Biologjisë
Niveli i shkollimit: Master në Biologji, Drejtimi Arsimor
Email: hatixhe.a@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved