Florije Berisha

Profesoreshë e Kimisë

Emri dhe mbiemri:  Florije Berisha
Angazhimi: Profesoreshë e Kimisë në ciklin e lartë
Niveli i shkollimit: Master në drejtimin Kimi Organike
Email: florije.b@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved