Fjoralba Haxhaj

Profesoreshë e Gjuhës Angleze

Emri dhe mbiemri:  Fjoralba Haxhaj
Angazhimi: Profesoreshë e Gjuhës Angleze
Niveli i shkollimit: Master në Gjuhë dhe Letërsi Angleze, programi Gjuhësi.
E-mail: fjoralba.h@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved