Ermira Efendia

Profesoreshë e Edukatës Muzikore

Emri dhe mbiemri: Ermira Efendia
Angazhimi: Profesoreshë e Edukatës Muzikore
Niveli i shkollimit: Master, Pedagogji muzikore
Email: ermira.e@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved