Dije Hasanmetaj

Profesoreshë e Matematikës

Emri dhe mbiemri: Dije Hasanmetaj
Angazhimi: Profesoreshë e Matematikës
Niveli i shkollimit:
E-mail: dije.h@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved