Qendrim Gërvalla

Profesor i Teknologjisë Informative

Emri dhe mbiemri: Qendrim Gërvalla
Angazhimi: Profesor i Teknologjisë Informative
Niveli i shkollimit: Bachelor i Teknologjisë dhe Informatikës
E-mail: qendrim.g@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved