Beatriqe Berdynaj

Profesoreshë e Fizikës

Emri dhe mbiemri: Beatriqe Berdynaj
Angazhimi : Profesoreshë e Fizikës
Niveli i shkollimit :
Email: beatriqe.b@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved