Arbesa Bardheci

Profesoreshë e Gjeografisë dhe Astronomisë

Emri dhe mbiemri:  Arbesa Bardheci
Angazhimi: Profesoreshë e Gjeografisë në ciklin e lartë
Niveli i shkollimit: Master i mësimdhënies lëndore me specializim në Gjeografi.
Email: arbesa.b@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved