Ali Gashi

Profesor i Historisë dhe Edukatës Qytetare

Emri dhe mbiemri: Ali Gashi
Angazhimi: Profesor i Historisë dhe Edukatës qytetare
Niveli i shkollimit: Masteri i Historisë
Bachelor në Edukatë qytetare
E-mail: ali.g@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved