Albana Zhuri

Mësuese - Cikli i Ulët

Emri dhe mbiemri:  Albana Zhuri
Angazhimi: Mësuese në ciklin e ulët
Niveli i shkollimit: Magjistre e Pedagogjisë
E-mail: albana.zh@gjimnazicambridge.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved