Albana Iberhysaj

Mësuese - Cikli i ulët

Emri dhe mbiemri: Albana Iberhysaj
Angazhimi: Mësuese në ciklin e ulët
Niveli i shkollimit: Bachelor – Programi fillor
Email: albana.iberhysaj@gjimnazicambride.online

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved