Alumni & Friends

Qëndroni të lidhur me njëri-tjetrin!

Ka shumë mënyra që alumni të vazhdojë lidhjen e tyre gjatë gjithë jetës me Gjimnazin Cambridge! Qëndroni të lidhur me ish shokët e klasës, stafin dhe komunitetin Gjimnazit përmes ngjarjeve, programeve të alumni-ve dhe më shumë.

Kjo hapësirë i dedikohet të gjithë Alumni të Gjimnazit Cambridge dhe së shpejti do jetë në shërbim të tyre!

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved