Lajmet e Fundit

Nxënësi i muajit përzgjedhet duke marrë për bazë suksesin, vijeshmërinë dhe sjelljet e nxënësve.

Lajmet e Fundit

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved