24 vjetori i themelimit të Gjimnazit Cambridge në Pejë!

Më shumë se dy dekada, Pejës iu shtua një vatër e edukimit dhe e diturisë, sot njëzetë e katër vite u hap një dritare e re më shumë ngjyra e arsimit fillor, të mesëm të ulët dhe arsimit të lartë. Si çdo vit shkollor, edhe këtë vit, shkolla jonë qëndron në nivel të lartë të suksesit, e këtë më së miri e dëshmojnë rezultatet e arritura të nxënësve tanë! Gjimnazi Cambridge, shprehë vlerësimin dhe mirënjohjen për besimin e prindërve dhe për kontributin e gjithë mësimdhënësve të cilët kanë qenë dhe janë pjesë e rrugëtimit tonë!
Ju faleminderit!
Sinqerisht,
Gjimnazi Cambridge – Pejë

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved