Java e këshillimit për karrierë!

Lajmet e Fundit

Këtë javë po shënojmë javën e këshillimit për karrierë e cila shërben për orientimin e nxënësve të Gjimnazit Cambridge në karrierën e tyre, për zgjedhjen e drejtimeve të preferuara, përcaktimin e shkathtësive me avantazh. 👩‍🏫

Përveç kësaj jave, në kuadër të shkollës funksionon #Qendër e #Karrierës e cila është aktive gjatë gjithë vitit dhe ka të njejtin rol 👧👦🏻

Lajmet e Fundit

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved