Regjistrimet për vitin shkollor 2020/2021 kanë filluar

Lajmet e Fundit

Regjistrimet për vitin shkollor 2020/2021 kanë filluar për të gjitha nivelet e shkollimit:

– Parafillor
– Shkolla fillore
– Shkolla e mesme e ulët
– Shkolla e mesme e lartë në drejtimet:

Shkenca Natyrore;
Matematikë dhe Informatikë;
Shkenca Shoqërore;
Mjekësi e Përgjithshme;

Për më shumë informata na kontaktoni në +383 49 554 500.

Regjistro tani dhe krijo të ardhmen tënde!

Lajmet e Fundit

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved