Gjimnazi Cambridge certifikohet me standardin ISO 9001 : 2015

Lajmet e Fundit

Me përkushtimin për avancimin e vazhdueshëm të sistemit të menaxhimit dhe rritjes së cilësisë në edukim, Gjimnazi Cambridge me suksese është certifikuar me standardin ISO 9001 : 2015 për menaxhimin e cilësisë.🌐 Instituti prestigjioz TUV NORD vërteton se shkolla jonë vepron me një sistem menaxhimi, sipas kërkesave të ISO 9001:2015.
Falënderojmë BERZH Këshilla për Biznese të Vogla në Kosovë për përkrahjen financiare dhe jo vetëm. Gjithashtu, shumë shpejtë do ta finalizojmë edhe certifikimin me standardin ISO 21001 : 2018, me ç’rast bëhemi instutcioni i parë arsimor-edukativ në rajon, bartës të këtij standardi specifik për shkolla. 🏫🥇

Lajmet e Fundit

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved