PROGRAMI MËSIMOR

Programe mësimore të cilat zhvillohen në bazë të plan programeve të aprovuara nga MASHTI, por gjithmonë duke futur elementin e punës arsimore në bllok.

Read More
Laboratorët

Të pajisur me të gjitha mjejtet e nevojshme për zhvillimin e njësive mësimore të cilat kërkojnë zbatim të njohurive në prakrikë.

Read More
Biblioteka

Burim i njohurive për mendjet dhe hapësira në të cilën nxënësit tanë zbërthejnë dhe kristalizojnë informacionet.

Read More
Salla e Ushqimit

Nga duart e arta të kuzhiniereve tona të servohet ushqim i freskët, i shijshëm dhe i shëndetshëm për nxënësit dhe stafin e Gjimnazit Cambridge.

Read More

Latest News and Activites

Generic placeholder image
Football tournament, primary school!

To mark the 13th anniversary of Kosovo's Independence, football competitions were held within the lower cycle. Who wins is of little importance when our little ones play in honor of Kosovo's Independence 🇽🇰     

Written in February 17, 2021
Generic placeholder image
Kosovo Independence Day #13 anniversary

In honor of the 13th anniversary of Kosovo's Independence, a program with many activities was organized in our school. Students from all age groups, through song, poetry, dance, art, and sports, expressed their gratitude to all those who contributed to...

Written in February 17, 2021
Generic placeholder image
Ping Pong Tournament held last week, in honor of the 13th anniversary of Independence!

Ping Pong Tournament held last week, in honor of the 13th anniversary of Independence 🇽🇰 🇽🇰       

Written in February 16, 2021
Generic placeholder image
Pre-primary activities for the Independence Day!

The love for the homeland should be planted and cultivated as much as possible in our little ones, because only in this way we can keep alive the history of our country 🇽🇰

Written in February 15, 2021
Read More

89

Rezultatet nga testi i arritshmërisë

Staff

Student

Student

Student of the month appears here

Latest Videos

Testimonials