Apliko Tani

Shënim:

Nëse nxënësi regjistrohet në mes të gjysëmvjetorit atëherë përveç dokumenteve të lartëshënuara duhët të sjellë edhe fletëkalimin nga shkolla paraprake; Nëse nxënësi klasën paraprake e ka përfunduar jashtë Republikës së Kosovës, duhet të nostrifikojë dëftesën pranë Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, sipas legjislacionit në fuqi.

Vërejtje:

Të gjitha dokumentet e nevojshme duhet të plotësohen para se të nënshkruhet kontrata për shkollim, ndërkohë që fletëparaqitjet mund të pranohen edhe pa dokumente të kompletuara.