Kanë filluar përgatitjet për testin e arritshmërisë!

Lajmet e Fundit

Kanë filluar përgatitjet për testin e arritshmërisë, sipas orarit të planifikuar dhe duke zbatuar në përpikëri, të gjitha udhëzimet e dhëna nga intitucionet përkatëse. 🧼 😷 🧤

Generic placeholder image

Lajmet e Fundit

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved