Dezinfektimin, dezinsketimin dhe deratizimin i ambienteve të shkollës!

Lajmet e Fundit

Me qëllim të përgatitjes së testit të arritshmërisë, kthimi në shkollë i klasave të 9-ta do të bëhet nga e hëna më datë 8 qershor deri më 19 qershor. Kjo duke u bazuar në vendimin e Qeverisë të datës 31 Maj 2020.

Shkolla ka ndërmarrë të gjitha masat e duhura për dezinfektimin, dezinsketimin, deratizimin, organizimin dhe përgatitjen e ambienteve për mbarëvajtjen e sigurtë të orëve.

Generic placeholder image

Lajmet e Fundit

Copyright © 2020 Gjimnazi Cambridge Pejë. All Rights Reserved