Konkurs për regjistrimin e nxënësve për vitin shkollor 2019/2020

Posted on: March 19, 2019 at 8:08 am, in

KONKURS Institucioni Privat i arsimit Parauniversitar “Gjimnazi Cambridge – Pejë”, model i arsimit me vlerë, i themeluar 20 vite më parë, i licencuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë me numër licence 4452/02-I, bazuar në Ligjin Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar dhe Statutitn e Shkollës, shpallë konkurs për regjistrimin e nxënësve për vitin shkollor 2019/2020, […]

“Gjimanzi Cambridge” shpërblen nxënësit kreativ për fund vit!

Posted on: December 14, 2018 at 9:37 am, in

“Gjimanzi Cambridge” shpërblen nxënësit kreativ për fund vit! Viti shkollor 2018/19 filloi mbarë për nxënësit e “Gjimnazit Cambridge”, me suksese të shumta në nxënie të dijes. Gjysmë vjetori i parë i këtij viti shkollor, karakterizohet nga aktivitete të shumta mësimore, kulturore, shoqërore dhe të lira. Menaxhmenti, mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit ishin të lidhur ngushtë, si […]

MOS E DHEZ!

Posted on: May 14, 2018 at 1:23 pm, in

Duke u bazuar në faktet e mëposhtme: ➡️Sipas shtrirjes dhe intensitetit të varshmërisë duhanpirja bënë pjesë në varshmëritë më të shpeshta dhe më të rënda; ➡️20% e të gjitha vdekjeve janë pasojë e duhanpirjës; ➡️Duhanpirësit vdesin 10 vjet më të rinj se jo duhanpirësit; ➡️Nga 10 të sëmurë nga kanceri i mushkërive – 9 janë […]

Të nderuar nxënës dhe prindër!

Posted on: January 15, 2018 at 8:10 am, in

Duke shpresuar që keni kaluar pushime të këndshme dimërore, shprehim privilegjin që kemi të punojmë me ju në zhvillimin e pasionit të fëmijëve tuaj për të mësuar dhe zbuluar gjëra të reja. Gjysëmvjetorin e parë e përmbyllëm me sukses, duke zbatuar plan-programin e paraparë dhe duke e plotësuar atë me aktivitete të shumta nga fusha […]

Klasa e v-të në laboratorin e kimisë

Posted on: December 7, 2017 at 10:21 am, in

Nxënësit e klasës së pestë në orën e Njeriu dhe Natyra mësuan per Lëndën dhe vetitë e saj. Nxënësit e kësaj klase së bashku me mësuesen e praktikuan prodhimin e dioksidit të karbonit në kabinet. Mësimi ishte shumë interesant dhe atraktiv.

Aktivitetet në orën e TIK-ut

Posted on: December 7, 2017 at 9:53 am, in

Nxënësit e klasës se XI-të në lëndën e TIK ushtruan dhe praktikuan, në programin Microsoft Outlook, me shumë përkushtim realizuan: v  Krijimi dhe dërgdimi i mesazhit v  Bashkëngjitja e dokumenteve në mesazh v  Përgjigjia e shpejtë në mesazhin e pranuar (reply) v  Përcjellja e mesazheve (forward) v  Fshierja e një mesazhi  

Skijimi

Posted on: June 13, 2017 at 8:05 am, in

Si çdo vit tjetër, edhe këtë vit Gjimnazi Cambridge organizoi ekskurzion 4 ditorë ( 08.02.07-12.02.07) me karakter edukativo-arsimorë në Mavrovë të Maqedonisë. Këto 4 ditë ishin sa frytdhënëse po aq edhe argëtuese për nxënësit tanë, të cilët mësuan dhe përforcuan njohuritë e tyre rreth skijimit.

Dita e Pranveres

Posted on: June 13, 2017 at 7:59 am, in

Nxënësit e klasës së pestë pritën si është më së miri ditën e parë të Pranverës. Mësimi ishte më ndryshe nën rrezet e ngrohta të diellit. Me anë të kreativitetit të tyre stinën e Pranverës e shfaqën me këtë project.

Arkiva